Ford jamstvo

Potpuna evidencija servisiranja Vašeg vozila, povećat će njegovu vrijednost kada ga budete prodavali, osobito ako sačuvate sve račune kao potvrdu o učinjenom poslu i korištenim  dijelovima.

Povijest servisa Vašeg vozila sigurno je pohranjena u sustavu Ford Digital Service Record. Pojedinosti o svim uslugama, provjerama karoserije, boje i testnim zapisima sigurno se  pohranjuju u središnju bazu podataka. Potpuna povijest servisa poboljšat će preprodajnu vrijednost vašeg vozila, osobito kada ju prate računi kao zapis o obavljenom radu i dijelovima koji su se koristili.

Osnovno jamstvo

Ako bilo koji dio vozila zahtijeva popravak ili zamjenu uslijed proizvodne greške, ovlašteni Ford partner popraviti će ga ili zamijeniti potpuno besplatno, bez obzira na promjenu vlasnika vozila unutar jamstvenog razdoblja. Gume imaju jamstvo proizvođača guma i zbog toga nisu obuhvaćene Ford jamstvom. Vaš će Vam ovlašteni Ford partner, međutim, pomoći oko svih pritužbi na gume. Originalna dodatna oprema koju je ugradio Ford ili ovlašteni Ford partner prije predaje novog vozila prvom kupcu bit će pokrivena istim jamstvenim uvjetima kao osnovno Ford jamstvo.

Jamstvo na popravljene ili zamijenjene dijelove

Svi originalni Ford dijelovi koji su ugrađeni tijekom jamstvenog popravka pokriveni su originalnim jamstvom na vozilo. Napomena: Dijelovi zamijenjeni pod Ford jamstvom neće biti vraćeni kupcu.

Jamstvo na lak

Ako je do oštećenja laka došlo uslijed pogreške u proizvodnji, svaki ovlašteni Ford partner će potpuno besplatno izvršiti sve neophodne popravke, bez obzira na promjenu vlasnika vozila unutar jamstvenog razdoblja.

Jamstvo na popravljene ili zamijenjene dijelove

Ako je bilo koji dio karoserije zahvaćen unutarnjom korozijom, ovlašteni Ford partner će ga popraviti ili zamijeniti potpuno besplatno, bez obzira na promjenu vlasnika vozila. Izraz karoserija ne uključuje kotače, donji postroj-ovjes, okvir šasije, šarke, odbojnike, kuke i nosače vozila. Platforma za ukrcaj, istovar, kiper, nadogradnje ili ugrađena (dodatna) oprema također nisu uključeni. Jamstvo na prohrđavanje je važeće samo ako su popravci na karoseriji izvršeni s originalnim dijelovima i u ovlaštenom Ford servisu. Posljedica korozije uzrokovana vanjskim utjecajem (oštećenjem) neće biti pokrivena jamstvom na prohrđavanje.

Potrošni dijelovi

Vaš priručnik za vlasnika i dnevnik servisa opisuju pravilnu njegu i korištenje vozila. Pravilnim održavanjem i korištenjem izbjeći ćete troškove popravaka zbog pogrešnog korištenja, zapuštanja ili nepropisnog održavanja, te ćete povećati vrijednost svoga vozila ako ga prodajete. Zbog toga morate:

 • Dovesti Vaše vozilo do ovlaštenog Ford partnera zbog jamstvenog popravka čim primijetite kvar. Time ćete smanjiti obim popravaka na Vašem vozilu.
 • Pobrinuti se da se Vaše vozilo servisira prema preporuci Forda te da se detalji o servisiranju bilježe u „Digitalnoj servisnoj evidenciji" (Ford Digital Service Record system) i u ovoj knjižici (Dnevnik servisa). Preporučamo da koristite Fordove ovlaštene servisere za sve popravke i održavanja.
 • Pobrinuti se da se prilikom servisa koriste originalni Ford dijelovi i dijelovi koji kvalitetom odgovaraju fordovim specifikacijama originalnih dijelova, te da se koriste dijelovi odgovarajuće kvalitete.
 • Pobrinuti se da je evidencija održavanja u ovoj knjižici potpuna i da sačuvate ispise iz Digitalne servisne evidencije, kao sve primljene račune kao dokaz da je vozilo redovno servisirano, u skladu s Ford servisnim planom, koristeći odgovarajuće dijelove i tekućine. To će vam pomoći u slučaju da želite ostvariti jamstveno pravo koje uključuje dijelove na čiji je kvar moglo utjecati neodgovarajuće ili neredovito održavanje.
 • Karoseriju održavajte redovnim čišćenjem prema Ford uputama.
 • Pobrinite se da karoseriju redovno provjerava ovlašteni Ford partner u skladu sa preporukama u ovoj knjižici i da se rezultati pregleda bilježe u Digitalnoj servisnoj knjižici" i u ovoj knjižici (Dnevnik servisa).

Napomena: Ako vozilo nije održavano u skladus Ford preporukama proizvođača, jamstvo za predmetne dijelove će biti nevažeće.

Napomena: Ako se zanemari provjera karoserije kako je gore navedeno, umanjit će se ili odbiti jamstvo na prohrđavanje.

Napomena: Posebno je važno sačuvati originalne račune kada servis ili popravke ne obavljate kod ovlaštenog Ford partnera. Trebati će Vam pri ostvarivanju prava iz jamstva, kao dokaz da su poštovane preporuke Forda i da su korišteni odgovarajući dijelovi i tekućine. Da bi izbjegli moguće nesporazume bitno je da svi takvi računi sadrže ime i adresu servisa koji je izvršio popravak i ime proizvođača i dobavljača korištenih dijelova i tekućina. 

Potrošne tekućine

Zamijene ili nadolijevanje potrošnih tekućina, npr. ulja, rashladne tekućine, kočione tekućine, tekućine za pranje i odleđivanje prednjeg stakla, su pokrivene jamstvom samo ako su korištene u okviru jamstvenih popravaka. 

Što nije pokiveno jamstvima

Ford nije odgovoran za bilo koji popravak ili zamjenu koja je potrebna kao izravna posljedica:

 • Štete od zanemarivanja, poplave, nesreće, relija, utrka ili bilo koje druge neodobrene uporabe.
 • Normalno trošenje i habanje.
 • Izostanka pravilnog održavanja vozila u skladu s Fordovim rasporedom održavanja i servisnim uputama.
 • Izostanka pravilnog održavanja laka i karoserije putem redovitog pranja i čišćenja u skladu s uputama Forda.
 • Neovlaštene izmjene na vozilu ili njegovim komponentama.
 • Punjenja ili dopunjavanja s nepravilnom vrstom goriva. Pogledajte Priručnik vlasnika.
 • Pregradnje/ dogradnje za pogon na stlačeni prirodni plin i ukapljeni naftni plin koje nisu odobrene od strane Forda.
 • Korištenje alternativnih goriva u koncentracijama koje prelaze 7% biodizela ili 10% bio-etanola (osim Ford flexi fuel vozila).
 • Korištenje dopunskih aditiva i agenata za ispiranje za gorivo ili ulje motora (osim u sklopu zahtjeva Ford servisa).
 • Nepridržavanje pravoremenog otklanjanja bilo oštećenja laka ili korozije identificiranih tijekom provjere karoserije i laka.
 • Čimbenici izvan kontrole Forda, kao što su: zračno onečišćenje, olujna oštećenja, kamenčići, ogrebotine i korištenje neodgovarajućih sredstava za čišćenje.
 • Popravci metodama koje nisu odobrene od strane Forda.
 • Izostanak korištenja originalnih Ford označenih dijelova i tekućine ili dijelova i tekućina koje odgovaraju kvaliteti originalnih Fordovih dijelova i tekućina.

Popravci obuhvaćeni Ford Jamstvom se mogu obavljati samo kod Ford ovlaštenih zastupnika osim u slučaju nužde (primjerice pokretanje vozila u nuždi ukoliko je Ford ovlašteni zastupnik nedostupan). 

Ostale iznimke

Osnovno Ford jamstvo, Ford jamstvo na lak i Ford jamstvo na prohrđavanje isključuju odgovornost za slučajno ili namjerno oštećenje izazvano zbog defekta pokrivenog tim jamstvom  uključujući između ostalog neugodnosti, troškove transporta, telefonske pozive, troškove smještaja, gubitak prihoda ili oštećenje imovine. Sva Ford jamstva će biti ukinuta za vozilo za koje je osiguravajuća kuća ili odgovarajuća institucija utvrdila totalnu štetu. 

Poboljšanja performansi

Ford ne odobrava niti podržava bilo koje promjene ili poboljšanja u sustavu za upravljanje motorom na svojim vozilima, izvršenima od treće strane . Sustav upravljanja motorom sadrži sigurnosni softver. Neovlašteno modifikacija ovog softvera može dovesti do neočekivanog ili opasnog ponašanja motora. Takve izmjene također mogu, pod određenim uvjetima, dovesti do štete u pogonskom sklopu (motor, spojka, mjenjač, sustav kontrole emisija). Bilo koja posljedična šteta, kao  posljedica takvih izmjena i poboljšanja nije pokrivena jamstvom ili Ford jamstvom ili Ford Protect planovima jamstva. Osim toga, neovlaštena izmjena može rezultirati znatno lošijim emisijama i potencijalno preranog mehaničkog kvara. 

Jamstvo na putu

Svaki ovlašteni Ford partner može izvršiti popravke pokrivene Ford jamstvom. U normalnim okolnostima, nećete morati odmah platiti posao koji će izvršiti ovlašteni Ford partner. Ako, prilikom putovanja, Vaše vozilo zahtijeva popravak zbog pogreške u proizvodnji, Vaša je obaveza da predočite Dnevnik servisa koji ste dobili s vozilom. Ova knjižica potvrđuje  status jamstva vašeg vozila i potvrde o održavanju, i time predstavlja Vaše pravo na popravak pokriven jamstvom. Ako niste u mogućnosti predočiti ovu knjižicu, ovlašteni Ford partner treba zatražiti savjet od lokalnog Ford ureda. U izuzetnim okolnostima, mogu Vas tražiti da platite popravke pokrivene Ford jamstvom. U tom slučaju, morate sačuvati račun (i, ako je moguće, zamijenjene dijelove) da bi pri povratku kući Vaš ovlašteni Ford partner mogao organizirati povrat sredstava.

Jamstva i zakon o zaštiti potrošača

Osnovno Ford jamstvo, Ford jamstvo na lak i Ford jamstvo na prohrđavanje su jamstva proizvođača koja nadopunjuju i ne utječu na Vaša zakonska prava koja proizlaze iz odnosa Vas kao kupca i Vašeg ovlaštenog Ford partnera kao prodavača na način kako to uređuje nacionalno zakonodavstvo.

 

Ford podrška

24-satna pomoć na cesti

Ford podrška je program pomoći na cesti, namijenjen posebno vozačima Ford vozila kako bi bili bezbrižni. Ovaj program obuhvaća pomoć u slučaju nužde vezane za Vaše vozilo.

Ford podrška dostupna je za sva nova Fordova putnička vozila i Fordova komercijalna vozila od datuma prve registracije, a odnosi se na vozilo i uključuje svakoga tko sa vašim odobrenjem vozi Vaš Ford. Ograničenja se odnose na određene uzroke nepokretljivosti vozila.

Ako nije moguć popravak na licu mjesta, možemo prema našoj procjeni ponuditi Vama i Vašim putnicima alternativan način dolaska do odredišta ili povratak kući, što uključuje  zamjensko vozilo, nastavak putovanja i hotelski smještaj. Ford podrška je dostupna u cijeloj Europi 24 sata dnevno, cijele godine.

Da bi Vam se pružila pomoć na cesti, molimo Vas da nazovete telefonski broj koji se nalazi pod Ford podrška sa unutrašnje strane prednjeg omota ove knjižice, neovisno o mjestu  gdje se nalazite.

Što učiniti kada vam je potrebna pomoć? Ako zatrebate pomoć uslijed kvara vozila, prvo se obratite službi Ford podrške. (Molimo Vas da saniranje vozila ne organizirate sami).

Kada zovete Ford podršku molimo Vas da imate slijedeće informacije:

 • Vašu točnu lokaciju
 • Broj telefona za kontakt
 • Registarski broj Vašeg vozila
 • VIN (identifikacijski broj vozila)

Pozivi službi Ford podrške mogu se snimati kako bi se mogli potvrditi detalji poziva koji može biti nepotpun ili nerazumljiv. Pored toga, snimke se mogu koristiti u svrhu osposobljavanja.

 

Pomoć kod kuće

Pomoć na cesti kod kuće i na putu

Ako je Vaše vozilo nepokretljivo, bilo kod kuće ili drugdje, Ford podrška će se pobrinuti za njega. Ako se problem ne može riješiti na licu mjesta, transportirati ćemo Vaše  vozilo do najbližeg odgovarajućeg ovlaštenog Ford partnera.

Ako se Vozilo ne može popraviti isti dan, možemo Vam, prema našoj procjeni, osigurati jedno od sljedećeg:

Zamjensko vozilo

Ako se popravak Vašeg vozila ne može izvršiti u razumnom roku, a Vaše vozilo je nepokretljivo, možemo, prema našoj procjeni, organizirati i platiti zamjensko vozilo na 2 radna dana dok se Vaše vozilo popravlja. Potrebni su valjana vozačka dozvola i polog kreditne kartice. Imajte na umu da ne možemo jamčiti dostupnost nestandardnih vozila (vozila s kukom za vuču, krovnim nosačima itd.)

Napomena: Ford Pomoć na cesti neće platiti nikakve troškove vezane uz prikupljanje i isporuku zamjenskog vozila.

Nastavak putovanja

Ako se popravak Vašeg vozila ne može izvršiti u istom danu, možemo organizirati i platiti, prema našoj procjeni, razumne troškove za Vas i Vaše putnike kako bi nastavili putovanje. (Moguća su ograničenja)

Hotelski smještaj

Ako se popravak Vašegvozila ne može izvršiti u istom danu, a smještaj preko noći je praktičniji odabir, možemo, prema našoj procjeni, platiti razumne troškove smještaja za Vas i Vaše putnike. (Moguća su ograničenja).

Preuzimanje vozila

Kada je popravak gotov, a mjesto nezgode je više od 80 km udaljeno od Vaše kućne adrese, mi ćemo Vam, prema našoj procjeni, organizirati i platiti put do ovlaštenog Ford partnera,  ili prvi razred vlakom, ili ekonomski razred avionom u slučaju da putovanje vlakom traje više od šest sati.

Nastavak prijevoza tereta (samo Transit, Transit Connect i Ranger)

Prekrcaj komercijalno prevožene robe (samo Transit, Transit Connect Transit Custom, Transit Courier i Ranger): Ford podrška će, kada je to moguće, organizirati prekrcaj robe u drugo vozilo. (Moguća su ograničenja).

 

Ford podrška u inozemstvu

Ograničenja europskih autocesta

Na određenim autocestama u nekim Europskim državama, morate koristiti službene SOS govornice pored ceste za dobivanje inicijalne pomoći. Biti ćete povezani sa ovlaštenom službom za pružanje pomoći na autocesti, obzirom da su te ceste privatizirane i nisu pokrivene Ford podrškom. Međutim, prvom prilikom se obratite službi Ford podrške, kako bi Vam mogli organizirati odgovarajuću podršku kada Vaše vozilo bude uklonjeno sa autoceste. Od Ford podrške zatražite povrat troškova uklanjanja vozila sa autoceste.

Pomoć na cesti i vuča

Ako je vaše vozilo nepokretno, bilo kod kuće ili negdje drugdje, Ford Assistance će se pobrinuti za vaše vozilo. Ako se problem ne može riješiti na cesti, možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti vuču vašeg vozila do najbližeg Ford ovlaštenog servisa. Ako vozilo ne može biti popravljeno isti dan, možemo prema vlastitom nahođenju, ponuditi jedno od sljedećeg:

Zamjensko vozilo

Pod uvjetom da je vozilo odvučeno od strane Ford Assistance, možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti zamjensko vozilo u trajanju od dva radna dana, dok je  vozilo na popravku.

Davatelj usluge će morati vidjeti valjanu vozačku dozvolu, i morati ćete ostaviti polog putem kreditne kartice. Imajte na umu da ne možemo jamčiti dostupnost vozila s dodacima kao  što su krovni nosači, kuke za vuču i sl.

Nastavak putovanja

Ako je vozilo ostalo nepokretno na putu do vašeg planiranog odredišta, vaše vozilo je odveženo u Ford ovlašteni servis i popravak ne može biti dovršen isti dan, vi moguće  želite nastaviti svoje izvorno putovanje. Možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti razumne putne troškove za vas i vaše putnike.

Usluga slanja poruka

Možemo proslijediti hitne poruke obitelji, tvrtki ili prijateljima, ako je vaše putovanje produljeno zbog nepokretnog vozila.

Preuzimanje vozila

Ako je mjesto gdje je vozilo ostalo nepokretno više od 80 km udaljena od kućne adrese mi ćemo, prema vlastitom nahođenju, za vas organizirati i platiti put do Ovlaštenog Ford  servisa, bilo željeznicom prvog razreda ili redovnim letom u ekonomskom razredu u slučajevima kada bi putovanje vlakom trajalo dulje od šest sati (mogu se  primjenjivati ograničenja).

Nastavak prijevoza tereta (samo Transit, Transit Connect i Ranger)

Pretovar komercijalno prevožene robe (samo Transit, Transit Connect, Transit Custom, Transit Courier i Ranger): Ford Assistance će, gdje god je to moguće, organizirati pretovar  robe na drugo vozilo (mogu se primjenjivati ograničenja).

Repatrijacija vozila

Ako se vaše vozilo ne može popraviti, ili ako popravak ne može biti dovršen u roku od 5 dana, možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti za repatrijaciju vašeg vozila u Ovlašteni Ford servis najbliži vašoj kućnoj adresi. Najveći iznos koji plaća Ford Assistance za repatrijaciju vozila ne prelazi tržišnu vrijednost vašeg vozila.

 

Ograničenja ford podrške

Zamjensko vozilo

Vozilo će biti unajmljeno od jedne od većih tvrtki za iznajmljivanje vozila. Morate poštovati njihove uvjete najma i odgovarati za troškove goriva. Osiguranje zahtijeva posjedovanje  valjane vozačke dozvole 12 mjeseci. Korisnici koji imaju 18-20 godina moraju ugovoriti svoje vlastito osiguranje. Neka ograničenja na Vašoj dozvoli mogu onemogućiti unajmljivanje vozila.

Troškovi korištenja specijalne opreme

Ako saniranje Vašeg vozilazahtijeva korištenje specijalne opreme, odgovorni ste za sve troškove. Ovi troškovi Vam mogu biti nadoknađeni ovisno o Vašoj polici osiguranja vozila.

Ograničenja sanacije vozila van ceste

Pridržavamo pravo naplatiti Vam sve troškove koji nastanu jer je Vaše vozilo ostalo nepokretljivo zbog poplavljene ceste ili ceste zametene snijegom, zbog zaglavljivanja u pijesku ili blatu, ili ako nije lako dostupno.

Pristojbe za preuzimanje vozila

Ako je Vaše vozilo sudjelovalo u nesreći nakon koje je policija uklonila vozilo, dužni ste podmiriti sve troškove preuzimanja vozila prije nego mi odvezemo vozilo. Troškove može pokriti Vaša polica osiguranja za vozilo.

Nepovoljni vremenski uvjeti

Molimo Vas da uzmete u obzir da nepovoljni vremenski uvjeti kao što su jak vjetar, snijeg ili poplava mogu intervenciju Ford podrške učiniti fizički nemogućom dok se vrijeme ne  popravi. Naš glavni prioritet je osigurati Vama i Vašim putnicima odlazak na sigurno, a do Vašeg vozila ćemo se možda morati vratiti kasnije.

Prikolice / Kamp kućice

Ako je Vaše vozilo nepokretljivo, možemo, prema našoj procjeni, odvući kamp kućicu ili prikolicu (ako se mogu vući) na sigurno mjesto. Moguća su ograničenja. Ford podrška neće, međutim, biti odgovorna za transport robe. Komercijalna vozila s prikolicom mogu iskoristiti pogodnost nastavka prijevoza tereta koja je prije opisana.

Ograničena podrška

Ako je Vaše vozilo nepokretljivo zbog razbijenog stakla, vandalizma, krađe ili nesreće, pružiti ćemo Vam, prema našoj procjeni, samo pomoć na cesti i transport vozila.

Privremeni popravci

U slučaju da Ford podrška izvrši privremeni popravak ovlaštenog vozila, ovlašteni vozač je odgovoran obratiti se ovlaštenom Ford partneru radi dogovora o trajnom popravku. U  suprotnom može biti poništeno jamstvo za ovlašteno vozilo.

Repatrijacija (samo inozemstvo)

Službi Ford podrške ćete morati predati potpisani popis svih stvari ostavljenih u vozilu prije repatrijacije. Ni Ford podrška, niti njeni zastupnici neće odgovarati za  gubitak ili oštećenje stvari koje nisu navedene na popisu.

 

Definicije i iznimke

Definicije

Slijedeće riječi i fraze su korištene u ovoj knjižici, i definirane su kako slijedi:

'Vozilo' je ovlašteno vozilo koje ostvaruje pravo na Ford podršku.

'Nepokretljivost' je slučaj kada ovlašteno vozilo nije moguće pokrenuti zbog kvara.

Iznimke

Ford podrška neće platiti za:

 • Sve troškove nastale prije autorizacije Ford podrške.
 • Sve troškove koje bi inače Vi platili, kao što su benzin i cestarine.
 • Troškove zamjenskih dijelova, osim ako su pokriveni Ford jamstvom.
 • Sve troškove nastale zbog sudjelovanja u auto utrkama, reliju ili testiranju brzine ili izdržljivosti.
 • Sve troškove nastale zbog neodržavanja vozila, ili zato što niste servisirali vozilo u skladu sa preporukama proizvođača. Ako je, prema mišljenju Ford podrške, do kvara došlo zbog lošeg održavanja, pridržavamo pravo ograničiti našu podršku na transport vozila do najbližeg ovlaštenog Ford partnera.
 • Sve troškove nastale zbog toga što ste bili pod utjecajem alkohola ili droga.
 • Sve troškove nastale zbog nemara stranke, npr. neodgovarajuće gorivo, ključ zaključan u vozilu ili izgubljen.
 • Sve troškove koji su nastali neposredno ili posredno zbog nepokretljivosti vozila, pod uvjetom da ništa ne isključuje našu odgovornost za prijevaru, smrt ili ozljede nastale kao posljedica našeg nemara. Ništa u ovim odredbama i uvjetima ne utječe na Vaša zakonska prava.
 • Štetu ili ozljede koje je prouzročio ovlašteni vozač ili njegovo sudjelovanje u kriminalnom djelu ili prijestupu.
 • Transport konja, stoke ili kućnih ljubimaca tijekom sanacije.

 

Vaš ovlašteni Ford partner

Diljem Europe postoji više od 7,000 ovlaštenih Ford partnera. Njihove radionice, iskustvo i predanost Vašem zadovoljstvu čine ih logičnim izborom za održavanje i popravak Vašeg Ford vozila tijekom njegovog životnog vijeka.

Važno je imati na umu za ovlaštene Ford partnere:

 • Da se natječu na tržištu kvalitetom popravaka i cijenom.
 • Imaju najmodernije radionice i opremu da bi Vam osigurali potpuno servisno održavanje i popravke kako bi se očuvalo jamstvo.
 • Imaju tehničare koji su prošli Ford obuku tako da bi stekli znanje o tehnologiji svakog modela te o načinu servisiranja. Tu je i prijemno osoblje servisa koje strankama pruža najveću moguću pažnju i susretljivost, a također je školovano po Ford standardima.
 • Imaju pristup sustavu Digitalne servisne evidencije radi uvida i ažuriranja zapisa o servisiranju vašeg vozila.
 • Jedini su ovlašteni da izvršavaju jamstvene popravke.
 • Školovani su da brinu o Vašem vozilu u skladu sa najnovijim tehničkim i jamstvenim informacijama.
 • Ford im pruža stalnu direktnu podršku, radi Vašeg mira i udobnosti.

Ford zbog toga preporuča da ovlašteni Ford partner izvodi održavanje i sve popravke Vašeg vozila.

 

Uporaba zamjenskih dijelova

Izgradili smo vaše vozilo prema najvišim standardima koristeći kvalitetne dijelove. Preporučujemo da zahtijevate korištenje autentičnih Fordovih i Motorcraft dijelova kad god vaše  vozilo zahtijeva planirano održavanje ili popravak. Možete jasno identificirati originalne Ford i Motorcraft dijelove tako da potražite znak Ford, FoMoCo ili Motorcraft na dijelovima ili njihovoj ambalaži.

Planirano održavanje i mehanički popravci

Jedan od najboljih načina da osigurate da vam vaše vozilo dugo služi je da ga održavate u skladu s našim preporukama pomoću dijelova koji odgovaraju originalnim specifikacijama dijelova vozila. Originalni Ford i Motorcraft dijelovi udovoljavaju ili premašuju ove specifikacije.

Popravci nakon sudara

Nadamo se da nikad nećete doživjeti sudar, ali nesreće se događaju. Autentični Fordov zamjenski dijelovi ispunjavaju naše stroge zahtjeve za prilagodbu, završnu obradu, konstrukcijski integritet, zaštitu od korozije i otpornost na ulubljenje. Tijekom razvoja vozila potvrđujemo da ti dijelovi daju predviđenu razinu zaštite kao cjelokupni  sustav. Sjajan način da znate da ste sigurni da dobivate ovu razinu zaštite jest korištenje originalnih Fordovih dijelova nakon sudara.

Jamstveni popravci

Ako vaše vozilo zahtijeva jamstveni popravak, vaš ovlašteni trgovac ugrađuje nove ili obnovljene originalne Ford ili Motorcraft dijelove.

Jamstvo na zamjenske dijelove

Pravi Ford i Motorcraft zamjenski dijelovi su jedini zamjenski dijelovi koji koriste Fordovo jamstvo. Fordovo jamstvo ne smije pokriti štetu koja je nastala vašem vozilu zbog kvara  ne-Fordovih dijelova.

 

Ford produljeno jamstvo

Počevši od 10.4.2018., svi Ford modeli osobnih vozila (osim modela Focus MCA) imat će uključeno 5 godišnje jamstvo, na način da je prvih 24 mjeseca od prodaje vozilo pokriveno tvorničkim jamstvom, a sljedećih 36 mjeseci pokriveno je lokalnim jamstvom (ukoliko vozilo nije prešlo 150.000km).

Svi kupci svih Ford modela lakih komercijalnih vozila mogu doplatiti niže navedeni iznos uplatom kojeg za svoje lako komercijalno vozilo omogućuju 5 godišnje jamstvo, na način da je prvih 24 mjeseca od prodaje vozilo pokriveno tvorničkim jamstvom, a sljedećih 36 mjeseci pokriveno je lokalnim jamstvom (ukoliko vozilo nije prešlo 200.000km).

Svi kupci svih modela Ford Focus MCA mogu doplatiti niže navedeni iznos uplatom kojeg za svoj novi Focus MCA omogućuju 5 godišnje jamstvo, na način da je prvih 24 mjeseca od prodaje vozilo pokriveno tvorničkim jamstvom, a sljedećih 36 mjeseci pokriveno je lokalnim jamstvom (ukoliko vozilo nije prešlo 150.000km).

Svi kupci osobnih vozila od 10.4.2018. nadalje prilikom isporuke dobiti će i Knjižicu produljenog jamstva.

 

Produžite jamstvo na svom Fordu

Kupili ste Ford nedavno? Želite produženo jamstvo?

Počevši od 10.4.2018., svi trenutni korisnici svih Ford modela osobnih vozila do maksimalne starosti od 24 mjeseca od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva i uz uvjet da imaju manje od 150.000km mogu doplatiti niže navedeni iznos uplatom kojeg za svoje osobno vozilo omogućuju 5 godišnje jamstvo od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva ili maksimalno 150.000km. Osobna vozila do 12 mjeseci starosti od aktiviranja tvorničkog jamstva imaju dodatni cjenovni benefit.

Svi trenutni korisnici svih Ford modela lakih komercijalnih vozila do maksimalne starosti od 24 mjeseca od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva i uz uvjet da imaju manje od 200.000km mogu doplatiti niže navedeni iznos uplatom kojeg za svoje lako komercijalno vozilo omogućuju 5 godišnje jamstvo od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva ili maksimalno 200.000km. Laka komercijalna vozila do 12 mjeseci starosti od aktiviranja tvorničkog jamstva imaju dodatni cjenovni benefit.

vrh stranice