Uvjeti korištenja

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Grand Auto d.o.o.. Posjetitelji/korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava i/ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije (mrežne/ih stranica) zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki GRAND AUTO D.O.O. ili je ustupljeno tvrtki GRAND AUTO D.O.O., a u vlasništvu je trećih osoba. GRAND AUTO D.O.O. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke GRAND AUTO D.O.O. ili u vlasništvu trećih osoba, a GRAND AUTO D.O.O. je nositelj licence i/ili prava na korištenje. Sve fotografije, slike i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim „Internet stranicama“ su vlasništvo tvrtke GRAND AUTO D.O.O., te nije moguće korištenje istih (istog materijala) bez pisanog odobrenja tvrtke GRAND AUTO D.O.O. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način uporabe ovih internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Uporabom materijala s internet stranica medijski korisnici se obvezuju u potpunosti se pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. GRAND AUTO D.O.O. ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njezinim internet stranicama te se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu nastati zbog drugačijeg tumačenja materijala na ovim internet stranicama.

Korištenjem web stranice www.grandauto.hr prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.

Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:

 • se predstavljali u cilju svoje promocije;
 • naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje;
 • poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima;
 • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
 • maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava;
 • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;
 • obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;
 • prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj;
 • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba;
 • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 • reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
 • provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;
 • objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;
 • sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;
 • kršili bilo koji pozitivan propis.

Obvezujete se poštivati upozorenja i upute administratora i/ili moderatora stranica. 

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo pregledavati, kopirati, printati i distribuirati (ali ne i mijenjati) sadržaj na ovoj web stranici, pod uvjetom da sadržaj koristite u informativne, nekomercijalne svrhe i da na sadržaj koji koristite postavite obavijest o autorskim pravima.
vrh stranice