Koji model financiranja vozila odabrati?

09.09.2021.

Odlučili ste za kupovinu novog auta, a niste sigurni koji oblik financiranja odabrati? Donosimo vam usporedbu između leasinga i kredita te vjerujemo da će vam navedeno olakšati odabir.
Na samom početku, glavna je razlika između kredita i leasinga u tom što dobra koja financiramo kreditom prelaze u naše vlasništvo (dobivamo financijska sredstva od banke kojima kupujemo dobra i usluge), a pri leasingu dobra koja financiramo nisu u našem vlasništvu (u vlasništvu su leasing-institucije, a mi ih unajmljujemo i pritom smo dužni na ugovoreni rok plaćati naknadu), iako pri financijskom leasingu postoji opcija otkupa objekta leasinga poslije isteka ugovora o leasingu.

Sam pojam leasinga svoje korijene pronalazi u engleskom jeziku gdje glagol „to lease“ znači iznajmiti. Danas, zbog vozila koja, primjerice, jako gube na vrijednosti, bankovnog kreditiranja kupnje automobila u Hrvatskoj gotovo da više i nema jer ga je u potpunosti zamijenio leasing, i za osobne i za poslovne potrebe.

Uz inicijalno navedenu razliku između leasinga i kredita, ono što ih također razlikuje jest osiguranje potraživanja. Kod leasinga načelno nisu potrebna jamstva kao pri kreditu jer je jamstvo sam objekt leasinga, odnosno vlasničko pravo davatelja leasinga nad predmetom leasinga. S druge strane, pri kupnji automobila na leasing odmah treba imati najčešće 10 posto iznosa, što kod kredita nije slučaj, no poslije su mjesečne rate manje. Tih 10 posto iznosa kod financijskog leasinga predstavlja učešće. Obračunava se od bruto vrijednosti auta, najmanje 10 posto, a umanjuje osnovicu za izračun rate. Kod operativnog leasinga je to akontacija, koja također umanjuje osnovicu za izračun rata.

Osnovna razlika između financijskog i operativnog leasinga je u vlasništvu. Financijski leasing obično se odabire kada se vozilo želi zadržati u vlasništvu i sličniji je podizanju kredita, dok je operativni leasing mnogo sličniji najmu. Kada isplatite posljednju ratu financijskog leasinga, vozilo prelazi u vaše vlasništvo. Kod operativnog leasinga, prilikom sklapanja Ugovora, definira se ostatak vrijednosti. Riječ je o pojmu koji predstavlja sporazumom utvrđenu vrijednost objekta leasinga poslije isteka ugovorenog trajanja ugovora o operativnom leasingu, a koja utječe na izračun visine obroka. Temelji se na očekivanoj vrijednosti vozila nakon isteka ugovora, procjeni njegova stanja, ali i kilometraži, posebno ako je ugovoreno ograničenje broja prijeđenih kilometara.

Ostatak vrijednosti objekta leasinga ni u kojem slučaju ne predstavlja vrijednost po kojoj se može otkupiti objekt leasinga poslije isteka ugovora o operativnom leasingu, nego se on može (kako je navedeno) kupiti kupoprodajom po tržišnoj cijeni!

Ugovor o leasingu može prestati na dva načina: redovnim istekom (nakon unaprijed definiranog vremena – npr. 3 ili 5 godina) ili prijevremenim prekidom npr. ako primatelj leasinga nije platio dvije uzastopne naknade. U slučaju prijevremenog prestanka ugovora, primatelj je dužan ne samo vratiti objekt leasinga davatelju nego je obvezan davatelju podmiriti sve tražbine u skladu s ugovorenim odredbama.

S druge strane, namjenskim kreditom kojeg smo spomenuli na početku, postajete jedini vlasnik vozila za razliku od leasinga, a rok otplate može biti do 7 ili 10 godina čime se uvelike smanjuje mjesečni anuitet. Klijent nije uvjetovan prijeđenim kilometrima i kasko policom kao kod leasinga.  

Kako to izgleda u praksi?

Na samom kraju, donosimo usporedbu investicije leasingom i kreditom. Primjerice, ukoliko kupujete vozilo vrijednosti cca 167.000 kn, kod operativnog leasinga na 5 godina inicijalno davanje će vam biti 16.700 kn, a mjesečne rate otprilike 1.770 kn. S druge strane, ako uzimate gotovinski kredit na 5 godina, mjesečna rata će vam tih 5 godina, za isti iznos od 167.000 kn iznositi cca 3.300 kn. Naravno, kreditom vozilo stupa u vaše vlasništvo.

Vjerujemo da će vam ovaj članak pomoći u odluci za kupovinu, a ako vam zatreba još dodatnih informacija, Grand Auto Team stoji vam na raspolaganju putem emaila, kontakt telefona ili u najbližoj poslovnici.
vrh stranice